Manufacturers
Community poll
Do you like nopCommerce?

Gebruiksvoorwaarden

Lamson Group gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het via de webshop verkrijgt. Bij een bezoek aan onze webshop kunnen wij voor statistische en technische doeleinden 'cookies' naar uw computer sturen. Een 'cookie' is een stukje digitale informatie dat u kenmerkt als een unieke bezoeker van deze website. Indien u niet wilt dat wij hiervan gebruik maken kunt u in uw internet-browser het accepteren van 'cookies' blokkeren. Indien u de 'cookies' accepteert, zullen zij maximaal vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u ze verwijdert.

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Lamson Group behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.